Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς το Σάββατο 28-04-2018

λγο επιστολωνΚαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς  σε τακτικό συμβούλιο το Σάββατο  28-04-2018 και ώρα 20:00 στα γραφεία της στον Βουτσαρά με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ενημέρωση για την πορεία των μηνύσεων για  Θεογέφυρο και λυματολάσπη και γενικά για τις ενέργειες της Κίνησης με βάση τις αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ.

2) Προγραμματισμός δράσης –  Καλοκαιρινή εκδήλωση στο πάρκο Αγρότισσας

3) Οικονομική ενίσχυση

Το Δ.Σ. είναι ανοιχτό για τα μέλη και τους φίλους της Κίνησης, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της.

ο Πρόεδρος

Μίτσης Παναγιώτης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s