Κάλεσμα σε συνάντηση – συζήτηση

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 11-17Συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι και μέλη της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ, σας καλούμε στην ενημερωτική συνάντηση – συζήτηση σχετικά με τις:
– Αποφάσεις και ενέργειες μας σχετικά με την αποτροπή της μόλυνσης-ρύπανσης του Καλαμά
– Νέες απειλές για το ποτάμι και το περιβάλλον από την έρευνα για πετρέλαια στις περιοχές μας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 11-17Συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι και μέλη της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ, σας καλούμε στην ενημερωτική συνάντηση – συζήτηση σχετικά με τις:
– Αποφάσεις και ενέργειες μας σχετικά με την αποτροπή της μόλυνσης-ρύπανσης του Καλαμά
– Νέες απειλές για το ποτάμι και το περιβάλλον από την έρευνα για πετρέλαια στις περιοχές μας

Ο ΚΑΛΑΜΑΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s