Δελτίο Τύπου – Αποφάσεις Δ.Σ. 29/10/2017

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΟΚΡΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΣτην συνεδρίαση του Δ.Σ της Κίνησης που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2017 μετά την ενημέρωση του προέδρου προς τα μέλη του Δ.Σ. συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Δελτίο Τύπου – Αποφάσεις Δ.Σ. 29/10/2017

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ της Κίνησης που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2017 μετά την ενημέρωση του προέδρου προς τα μέλη του Δ.Σ. συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

– Ορίστηκε δικηγόρος που θα αναλάβει τη σύνταξη της καταγγελίας της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος.

-Για την κάλυψη των εξόδων η Κίνηση θα βγάλει κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης των 2 και 5 ευρώ που θα διακινήσει σε μέλη και φίλους.

-Η Κίνηση παραμένει σε θέση αναμονής ενόψει της ανακοίνωσης των ετήσιων μετρήσεων και την επεξεργασία των στοιχείων από την Ιατρική Σχολή του Παν. Ιωαννίνων σύμφωνα με τη Σύμβασή της με το Δήμο Ζίτσας.

-Να προστεθεί ένας ακόμα διαχειριστής στην εφαρμογή “παρακαλάμιες αποδράσεις” για την αμεσότερη ενημέρωσή της.

-Να ζητηθούν στοιχεία που διαθέτει για τα προβλήματα του Καλαμά ο Φορέας Διαχείρισης Στενών – Εκβολών Αχέροντα – Καλαμά.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες συνεργασίας με τοπικούς φορείς και συλλόγους για διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, εκδρομικών εκδηλώσεων και πρόκειται να αρχίσει η συλλογή επιπλέον υλικού από παρακαλάμια χωριά για τον εμπλουτισμό της εφαρμογής και τη μελλοντική αξιοποίησή τους στη δημιουργία σχετικού λευκώματος ή ντοκιμαντέρ.

Για το Δ.Σ.

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μίτσης Παναγιώτης

Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κατερίνα Μπαλάφα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s