Δελτίο Τύπου – Αποφάσεις Δ.Σ. 9/9/2016

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το Συμβούλιο της Κίνησης ‘’Καθαρός Καλαμάς’’ κατά την συνεδρίαση της 9-9-2016 αποφάσισε να υιοθετήσει τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης δεσμευόμενο για την υλοποίησή τους.
Όσον αφορά την σύσταση των επιτροπών που αποφάσισε η Γ.Σ., αναβλήθηκε ομόφωνα για το επόμενο Δ. Σ. έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι επαφές με άτομα και φορείς που μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ανάγκες των επιτροπών και των σκοπών τους.
Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του διαχειριστή της σελίδας του f.b. για τους λόγους που ανέφερε ο πρόεδρος της Κίνησης κατά την διάρκεια της Γ.Σ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s