Προβολή ταινιών – συζήτηση – δημιουργία επιτροπών

Καταγραφή

-Προβολή ταινιών για τη ρύπανση – μόλυνση του Καλαμά
-Συζήτηση
-Δημιουργία ομάδων πρωτοβουλίας Αθήνας

https://www.facebook.com/events/1557314391249393/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s