Category Archives: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΜΟΛΥΝΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

111111111111111
Σαν Κίνηση Καθαρός Καλαμάς στηρίζουμε και υπογράφουμε το ψήφισμα κατά του νέου Αντι-περιβαλλοντικού νόμου που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, εν μέσω της πανδημίας όπου οι πολίτες δεν έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε τα στοιχειώδη συνταγματικά/δημοκρατικά μας δικαιώματα. (υπογράψτε εδώ)
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρετωδώς να φέρει προς ψήφιση σε μια πρακτικά κλειστή βουλή λόγω καραντίνας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει γιατί:
1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000
2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)
3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών
4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών
5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων
6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά
7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις
Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος: Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων. Το πολυνομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» κινείται σαφώς στη δεύτερη κατεύθυνση.
Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα ότι έρχεται προς ψήφιση εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης όπου οι πολίτες δεν έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε τα στοιχειώδη συνταγματικά/δημοκρατικά μας δικαιώματα, να καλέσουμε συσκέψεις/συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα, να καλέσουμε συγκεντρώσεις κλπ , η όλη διαδικασία ψήφισης ενός σημαντικότατου για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα νομοσχεδίου μόνο αντιδημοκρατική μπορεί να χαρακτηριστεί.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στο σύνολό του.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:
1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000. Ορίζει χρήσεις γης που τις καθιστούν επέκταση του αστικού χώρου, καθορίζοντας 4 κλιμακούμενες ζώνες προστασίας και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βαρέων επενδυτικών δραστηριοτήτων (πχ εξορύξεις), τουριστικής/εμπορευματικής «αξιοποίησής» τους και δημιουργίας μη αναγκαίων υποδομών μέσα σε αυτές (δρόμων, κτιρίων κλπ) .
2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ). Υποβαθμίζονται οι ΦΔΠΠ που ήταν ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί φορείς, επόπτευαν τις προστατευόμενες περιοχές και γνωμοδοτούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των ΠΠ και τυχόν δραστηριότητες μέσα σε αυτές. Δημιουργεί μία δύσκαμπτη διαχείριση, συρρικνώνοντας τον αριθμό τους, υποβαθμίζοντάς τους και αυξάνοντας την έκταση των περιοχών που εποπτεύουν. Οι αρμοδιότητές τους συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καταργώντας έτσι την αυτοτέλειά και την αποτελεσματικότητά τους.
3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Καθιερώνει το θεσμό του «ιδιώτη αξιολογητή» Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), μετατρέποντας την όλη διαδικασία της αδειοδότησης σε αδιαφανή και διάτρητη. Μειώνει ασφυκτικά τις προθεσμίες των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και, χωρίς να τους δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να τις καταρτίζουν, καθιστά το ρόλο τους διακοσμητικό. ·
4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών. Η κατάργηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι υπόλοιπες “διευκολύνσεις” υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ (και όχι μόνο), καθιστούν στην πράξη άνευ σημασίας την εξαγγελθείσα εδώ και δύο χρόνια αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.
5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Επαναφέρει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων («οικιστικών πυκνώσεων») για 30 χρόνια, που έχει απορριφθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, με την διατήρηση αυθαίρετων και καταπατήσεων στα ρέματα αυξάνει τον πλημμυρικό κίνδυνο και καθιστά “απαραίτητα” τα έργα διευθέτησης των υδατορεμάτων.
6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά. Δε διασφαλίζει την αποφυγή των παράνομων εκφορτώσεων αποβλήτων σε ρέματα και άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους, που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει όλες τις περιαστικές περιοχές σε απέραντες χωματερές. Καταργεί τη άδεια μεταφοράς αποβλήτων, αντικαθιστώντας την από μια απλή εγγραφή σε ένα μητρώο. Δεν λαμβάνει μέτρα ελέγχου/κυρώσεων για παράνομη διάθεση λυμάτων σε ρέματα.
7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις. Ενδεικτικά: άρθρο 24 του Συντάγματος, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ, για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, για τα Νερά 2000/60, για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59, Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου.
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (Η λίστα είναι δυναμική. Μπορείτε αν επιθυμείτε να προσθέσετε τη συλλογικότητά σας, δηλώνοντάς το στο amesi.aposyrsi@gmail.com):
Δασαμάρι S.O.S., ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών / Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού / Δίκτυο “Μεσοχώρα – Αχελώος SOS” / Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης / Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων / Δυτικό Μέτωπο / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης / Εξωραϊστικός Σύλλογος «Νηρέας» (Ραφήνα) / Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή / Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού / ΙΛΙΣ-ΣΟΣ / Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) / Καθαρός Καλαμάς / Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας ΒΑ Αττικης / Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας / Κίνηση Πολιτών για την Πειραϊκή / Κινηση Πολιτων Χορτιατη / Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης – ΚΙΠΗ / Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Ακ Πλάτωνα – Σεπολίων / Λιμάνι φιλικό στην πόλη (Πειραιάς) / Μικρογεωγραφίες / Νομαδική Αρχιτεκτονική / Οικολογικό Δίκτυο / Ομάδα πολιτών για την διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη (Εύβοια) / Ομάδα Σώστε την Ήπειρο / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής – ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής / Ποδονίφτης SOS / Ποδονίφτης ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης / Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου / Πρωτοβουλία για ένα λιμάνι που θα συμβιώνει αρμονικά με την πόλη (Ραφήνα) / Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή / Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων / Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / ΡΟΗ-Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων / Σύλλογος Πολυδρόσου / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) / Σύλλογος Προστασίας του Αράχθου / Φίλοι του Ερασίνου / Φιλοπρόοδος Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Γραμματικού Αττικής – Σέσι «Ο Πάν» / Extiction Rebellion Hellas / SOMA-Διάσπαρτο Ανοιχτό μουσείο Αττικής / SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ, Πρωτοβουλία Πολιτών Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/ Α

ΚΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΣΗ

Ενοχλήθηκε μαθαίνουμε ο Περιφερειάρχης μας από το έγγραφο που του έστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη (με κοινοποίηση σε πολλούς άλλους) σχετικά με την καταγγελία της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς για τη ρύπανση-μόλυνση του ποταμού. Λογικό. Ποιος είναι αυτός ο Συνήγορος που του βάζει τέτοια ερωτήματα; Και , άκουσον-άκουσον, να θέλει και απαντήσεις!!!

1

Continue reading

«Μπάζει νερά» από παντού

της Βαρβάρας Αγγέλη 2012
Ένα τεράστιο σχέδιο, 2.692 σελίδων, με διάσπαρτα στοιχεία και συμπεράσματα, τα οποία δεν βοηθούν να βγουν οριστικά συμπεράσματα και δεν απεικονίζουν με σαφήνεια, εντέλει, την Κάπως έτσι σχολιάζει το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της Ηπείρου σε επιστολή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την ομάδα μελέτης.
Στην επιστολή του αυτή, διατυπώνει τις ενστάσεις του και τις παρατηρήσεις του για αρκετά θέματα που «ανοίγει» το σχέδιο διαχείρισης: από το φράγμα στον Άραχθο και τη μεταφορά νερού από τον Αώο, που έχουν προκαλέσει ήδη πολλές αντιδράσεις, μέχρι την απουσία προστατευόμενων περιοχών από το σχετικό μητρώο και τις ελλείψεις σε διάφορα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου ξεκαθαρίζει δε ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω έκφραση άποψης και ζητά περισσότερο χρόνο για βαθιά μελέτη, αφού προηγηθούν οι διευκρινίσεις των μελετητών που θα δοθούν σήμερα κατά τη διάρκεια ημερίδας για την παρουσίαση του σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων, η οποία ξεκινά στις 9 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.

Για φράγμα Αράχθου: «Ανεπίτρεπτες ασάφειες»
Για το υδροηλεκτρικό έργο του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο, σημειώνει ότι από τη μελέτη δεν προκύπτει επιστημονική τεκμηρίωσή του. Επιπλέον, διαπιστώνονται σημαντικές ασάφειες. Από τη μια, το έργο συμπεριλαμβάνεται στα έργα-εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους, όπου χαρακτηρίζεται ως έργο υψηλής προτεραιότητας, και από την άλλη, δεν συμπεριλαμβάνεται στα δομικά έργα. «Τελικά αξιολογείται ως έργο που δεν θα επηρεάσει δυσμενώς το υδατικό σύστημα του Αράχθου και προτείνεται η κατασκευή του;» αναρωτιέται το Τεχνικό Επιμελητήριο, ενώ προσθέτει ότι στο κεφάλαιο των βασικών μέτρων απαγορεύεται η εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών στην περιοχή του Αράχθου από την γέφυρα Τσιμόβου μέχρι τον ταμιευτήρα του Πουρνάρι Ι – πόσο μάλλον, δηλαδή, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. «Τέτοιου είδους ασάφειες και αντιφάσεις για έργα στην περιοχή όταν μάλιστα έχουν διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις είναι ανεπίτρεπτες» τονίζεται στην επιστολή.

«Γιατί χρειάζεται μεταφορά νερού;»
Και οι ασάφειες συνεχίζονται. Το ΤΕΕ αναφέρεται και στο έργο της μεταφοράς νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από τον Αώο (γνωστό στην τοπική κοινωνία ως «πρόταση Λευτέρη Καλογιάννη»). Οι μελετητές εκτιμούν ότι το έργο αυτό πρέπει να γίνει για να σταματήσει οι τοπικές υπεραντλήσεις. Από την άλλη όμως γίνεται εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων νερού από τον Αώο στο λεκανοπέδιο και από κει στον Καλαμά, κάτι που δεν αναφέρεται στη μελέτη. Επισημαίνεται δε ότι αγνοούνται οι διάφορες προτάσεις για μεταφορά νερού που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, με τη μία από αυτές μάλιστα –η μεταφορά νερού από τον Αμάραντο- να βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου. Ουδείς λόγος γίνεται και για την πρόταση που έχει κατατεθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο στο παρελθόν για μεταφορά νερού από τον Μετσοβίτικο για τον εμπλουτισμό της λίμνης και για άρδευση.
Πέραν των ελλείψεων, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι κανένα στοιχείο στη μελέτη δεν εντοπίζει πρόβλημα ποσοτικής επάρκειας νερού στο λεκανοπέδιο. Το αντίθετο μάλιστα. Η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του συστήματος αναφέρεται ως καλή. «Ποια λοιπόν είναι η σκοπιμότητα υιοθέτησης περιγραφής και πρότασης υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου;» αναρωτιέται εύλογα το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θέση παίρνει και για το υδροσύστημα Μιτσικελίου-Βελλάς, κάνοντας την παρατήρηση ότι οι αντλούμενες ποσότητες πόσιμου νερού που καταγράφονται στη μελέτη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως επισημαίνει, αντλείται πολύ περισσότερο νερό.
Στο κεφάλαιο της προστασίας των υπόγειων υδροσυστημάτων, το Τεχνικό Επιμελητήριο συμφωνεί με το έργο της αποκατάστασης επικοινωνίας των πηγών Σαντινίκου και Αμφιθέας με τη λίμνη, όπως και με την εκπόνηση μελέτης για τη δυνατότητα δημιουργίας υγροτοπικών εκτάσεων στις περιοχές γύρω από τις επιφανειακές πηγές τροφοδοσίας της Παμβώτιδας. Η αποκατάσταση της επικοινωνίας των πηγών με τη λίμνη σημαίνει ουσιαστικά σπάσιμο του αναχώματος της Αμφιθέας.
Τη διαφωνία του εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο για το γεγονός ότι ο ποταμός Καλαμάς δεν έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο των ευαίσθητων περιοχών, δεδομένου ότι το οικοσύστημα αυτό δέχεται τα περισσότερα ετήσια φορτία από διάχυτες πηγές. Την ίδια παρατήρηση επιφυλάσσει και για τμήμα του ποταμού Αχέροντα, καθώς στην περιοχή θα λειτουργήσει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Παραμυθιάς.

Οι ενστάσεις για τον Καλαμά
Για τον Καλαμά, υπάρχει κι άλλη ένσταση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο κρίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν απαιτούνται μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του αρδευτικού νερού, καθώς ο ποταμός είναι ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων των Ιωαννίνων και κατά την αρδευτική περίοδο. Όσον αφορά τα ποτάμια, στην επιστολή τίθεται και το ζήτημα της οριοθέτησης των ποταμών, με προτεραιότητα τον Λούρου, όπου παρουσιάζονται πολλά προβλήματα κατάληψης της κοίτης του με αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας η άλλων παρόχθιων δραστηριοτήτων.
Και οι παρατηρήσεις δεν τελειώνουν. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αμφισβητεί την αξιοπιστία των δεδομένων, και κατ’ επέκταση της όλης μελέτης, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, που αφορούν τη σύνταξη των καταλόγων των βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούν και των αντλούμενων ποσοτήτων νερού, τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και κατά συνέπεια την εκτίμηση των ρυπαντικών φορτίων. «Δεδομένου δε ότι η σταβλισμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Ήπειρο, η πληροφορία αναφορικά με τον αριθμό και δυναμικότητα των μονάδων θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη» τονίζει χαρακτηριστικά.

Περί προστατευόμενων περιοχών
Μια ακόμη παρατήρηση αφορά τις προστατευόμενες περιοχές. Καταρχήν, όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού, το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν προβλέπεται η επικαιροποίηση των μελετών καθορισμού ζωνών προστασίας που ήδη έχουν εκπονηθεί για περιοχές υδροληψίας, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών βασικά υδροσυστήματα, όπως της Πάργας και περιοχών του Καλαμά. Επισήμανση γίνεται και για ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας οι περιοχές του Καλαμά με εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Τέλος, το Τεχνικό Επιμελητήριο διατυπώνει και την ένστασή του για την απουσία περιοχών όπως των εκβολών Αχέροντα, των Στενών Καλαμά και της διαδρομής Γέφυρα Πλάκας-Σκούπα από τις προστατευόμενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων.
πραγματικότητα.

πηγή: http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/17718/2012-07-11.html

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 13 Φεβρουαρίου 2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 13 Φεβρουαρίου 2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.