Category Archives: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΜΟΛΥΝΣΗ

ΚΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΣΗ

Ενοχλήθηκε μαθαίνουμε ο Περιφερειάρχης μας από το έγγραφο που του έστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη (με κοινοποίηση σε πολλούς άλλους) σχετικά με την καταγγελία της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς για τη ρύπανση-μόλυνση του ποταμού. Λογικό. Ποιος είναι αυτός ο Συνήγορος που του βάζει τέτοια ερωτήματα; Και , άκουσον-άκουσον, να θέλει και απαντήσεις!!!

1

Continue reading

«Μπάζει νερά» από παντού

της Βαρβάρας Αγγέλη 2012
Ένα τεράστιο σχέδιο, 2.692 σελίδων, με διάσπαρτα στοιχεία και συμπεράσματα, τα οποία δεν βοηθούν να βγουν οριστικά συμπεράσματα και δεν απεικονίζουν με σαφήνεια, εντέλει, την Κάπως έτσι σχολιάζει το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της Ηπείρου σε επιστολή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την ομάδα μελέτης.
Στην επιστολή του αυτή, διατυπώνει τις ενστάσεις του και τις παρατηρήσεις του για αρκετά θέματα που «ανοίγει» το σχέδιο διαχείρισης: από το φράγμα στον Άραχθο και τη μεταφορά νερού από τον Αώο, που έχουν προκαλέσει ήδη πολλές αντιδράσεις, μέχρι την απουσία προστατευόμενων περιοχών από το σχετικό μητρώο και τις ελλείψεις σε διάφορα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου ξεκαθαρίζει δε ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω έκφραση άποψης και ζητά περισσότερο χρόνο για βαθιά μελέτη, αφού προηγηθούν οι διευκρινίσεις των μελετητών που θα δοθούν σήμερα κατά τη διάρκεια ημερίδας για την παρουσίαση του σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων, η οποία ξεκινά στις 9 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.

Για φράγμα Αράχθου: «Ανεπίτρεπτες ασάφειες»
Για το υδροηλεκτρικό έργο του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο, σημειώνει ότι από τη μελέτη δεν προκύπτει επιστημονική τεκμηρίωσή του. Επιπλέον, διαπιστώνονται σημαντικές ασάφειες. Από τη μια, το έργο συμπεριλαμβάνεται στα έργα-εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους, όπου χαρακτηρίζεται ως έργο υψηλής προτεραιότητας, και από την άλλη, δεν συμπεριλαμβάνεται στα δομικά έργα. «Τελικά αξιολογείται ως έργο που δεν θα επηρεάσει δυσμενώς το υδατικό σύστημα του Αράχθου και προτείνεται η κατασκευή του;» αναρωτιέται το Τεχνικό Επιμελητήριο, ενώ προσθέτει ότι στο κεφάλαιο των βασικών μέτρων απαγορεύεται η εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών στην περιοχή του Αράχθου από την γέφυρα Τσιμόβου μέχρι τον ταμιευτήρα του Πουρνάρι Ι – πόσο μάλλον, δηλαδή, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. «Τέτοιου είδους ασάφειες και αντιφάσεις για έργα στην περιοχή όταν μάλιστα έχουν διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις είναι ανεπίτρεπτες» τονίζεται στην επιστολή.

«Γιατί χρειάζεται μεταφορά νερού;»
Και οι ασάφειες συνεχίζονται. Το ΤΕΕ αναφέρεται και στο έργο της μεταφοράς νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από τον Αώο (γνωστό στην τοπική κοινωνία ως «πρόταση Λευτέρη Καλογιάννη»). Οι μελετητές εκτιμούν ότι το έργο αυτό πρέπει να γίνει για να σταματήσει οι τοπικές υπεραντλήσεις. Από την άλλη όμως γίνεται εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων νερού από τον Αώο στο λεκανοπέδιο και από κει στον Καλαμά, κάτι που δεν αναφέρεται στη μελέτη. Επισημαίνεται δε ότι αγνοούνται οι διάφορες προτάσεις για μεταφορά νερού που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, με τη μία από αυτές μάλιστα –η μεταφορά νερού από τον Αμάραντο- να βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου. Ουδείς λόγος γίνεται και για την πρόταση που έχει κατατεθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο στο παρελθόν για μεταφορά νερού από τον Μετσοβίτικο για τον εμπλουτισμό της λίμνης και για άρδευση.
Πέραν των ελλείψεων, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι κανένα στοιχείο στη μελέτη δεν εντοπίζει πρόβλημα ποσοτικής επάρκειας νερού στο λεκανοπέδιο. Το αντίθετο μάλιστα. Η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του συστήματος αναφέρεται ως καλή. «Ποια λοιπόν είναι η σκοπιμότητα υιοθέτησης περιγραφής και πρότασης υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου;» αναρωτιέται εύλογα το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θέση παίρνει και για το υδροσύστημα Μιτσικελίου-Βελλάς, κάνοντας την παρατήρηση ότι οι αντλούμενες ποσότητες πόσιμου νερού που καταγράφονται στη μελέτη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως επισημαίνει, αντλείται πολύ περισσότερο νερό.
Στο κεφάλαιο της προστασίας των υπόγειων υδροσυστημάτων, το Τεχνικό Επιμελητήριο συμφωνεί με το έργο της αποκατάστασης επικοινωνίας των πηγών Σαντινίκου και Αμφιθέας με τη λίμνη, όπως και με την εκπόνηση μελέτης για τη δυνατότητα δημιουργίας υγροτοπικών εκτάσεων στις περιοχές γύρω από τις επιφανειακές πηγές τροφοδοσίας της Παμβώτιδας. Η αποκατάσταση της επικοινωνίας των πηγών με τη λίμνη σημαίνει ουσιαστικά σπάσιμο του αναχώματος της Αμφιθέας.
Τη διαφωνία του εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο για το γεγονός ότι ο ποταμός Καλαμάς δεν έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο των ευαίσθητων περιοχών, δεδομένου ότι το οικοσύστημα αυτό δέχεται τα περισσότερα ετήσια φορτία από διάχυτες πηγές. Την ίδια παρατήρηση επιφυλάσσει και για τμήμα του ποταμού Αχέροντα, καθώς στην περιοχή θα λειτουργήσει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Παραμυθιάς.

Οι ενστάσεις για τον Καλαμά
Για τον Καλαμά, υπάρχει κι άλλη ένσταση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο κρίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν απαιτούνται μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του αρδευτικού νερού, καθώς ο ποταμός είναι ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων των Ιωαννίνων και κατά την αρδευτική περίοδο. Όσον αφορά τα ποτάμια, στην επιστολή τίθεται και το ζήτημα της οριοθέτησης των ποταμών, με προτεραιότητα τον Λούρου, όπου παρουσιάζονται πολλά προβλήματα κατάληψης της κοίτης του με αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας η άλλων παρόχθιων δραστηριοτήτων.
Και οι παρατηρήσεις δεν τελειώνουν. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αμφισβητεί την αξιοπιστία των δεδομένων, και κατ’ επέκταση της όλης μελέτης, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, που αφορούν τη σύνταξη των καταλόγων των βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούν και των αντλούμενων ποσοτήτων νερού, τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και κατά συνέπεια την εκτίμηση των ρυπαντικών φορτίων. «Δεδομένου δε ότι η σταβλισμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Ήπειρο, η πληροφορία αναφορικά με τον αριθμό και δυναμικότητα των μονάδων θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη» τονίζει χαρακτηριστικά.

Περί προστατευόμενων περιοχών
Μια ακόμη παρατήρηση αφορά τις προστατευόμενες περιοχές. Καταρχήν, όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού, το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν προβλέπεται η επικαιροποίηση των μελετών καθορισμού ζωνών προστασίας που ήδη έχουν εκπονηθεί για περιοχές υδροληψίας, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών βασικά υδροσυστήματα, όπως της Πάργας και περιοχών του Καλαμά. Επισήμανση γίνεται και για ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας οι περιοχές του Καλαμά με εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Τέλος, το Τεχνικό Επιμελητήριο διατυπώνει και την ένστασή του για την απουσία περιοχών όπως των εκβολών Αχέροντα, των Στενών Καλαμά και της διαδρομής Γέφυρα Πλάκας-Σκούπα από τις προστατευόμενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων.
πραγματικότητα.

πηγή: http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/17718/2012-07-11.html

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 13 Φεβρουαρίου 2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 13 Φεβρουαρίου 2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

30.12.2011 ΦΕΚ 3322 Β Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα….

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση ορισμού ανώτατων αποδεκτών τιμών για ρύπους και δείκτες ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα.

Αναλυτικότερα, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργου Παπακωνσταντίνου (ΥΑ 1811, ΦΕΚ 3322 Β 30.12.2011) έγινε ο ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της 39626/2208/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» Continue reading