Συνέντευξη του προέδρου της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς στο ΒΗΜΑ TV 23/8/18

Αποφάσεις Γ.Σ., νέο Δ.Σ., προσφυγή στην ευρωπαΪκή επιτροπή περιβάλλοντος, μηνύσεις για βλάβη αντλιοστασίου, λυματολάσπη, Θεογέφυρο, σύστημα παρακολούθησης μόλυνσης-ρύπανσης του Καλαμά, λειτουργία βιολογικού και χρήση των εκρροών του, ενημερώσεις για την έρευνα-εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο, τι να πρωτοπεί κανείς σε 24 λεπτά….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s