Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι για τον Καλαμά

Για χρήση από όποιες-ους, εκπαιδευτικούς και μη, επιθυμούν.
Από το πρόγραμμα της Ε2 τάξης του 21ου Δ.Σ.Περιστερίου για τον Καλαμά, δημιουργία των παιδιών. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν σχέση με τον Καλαμά και τη ρύπανσή του.14α.ΠΑΙΧΝΙΔΙ.PNG

//e.issuu.com/embed.html#3640776/63129074

Ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s