Δελτίο Τύπου – Αποφάσεις Δ.Σ. Καθαρού Καλαμά 1/7/2018 – Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. στις 12/8/18

Στη συνεδρίαση του Δ. Σ. της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ στη 1/7/18 και μετά την σχετική εισήγηση του προέδρου της για την δυσλειτουργία του Δ.Σ.  καθώς και τις αδικαιολόγητες απουσίες από τις συνεδριάσεις του αποφασίστηκαν ομόφωνα από τους παριστάμενους τα εξής:

  • Κηρύσσονται έκπτωτοι από την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. λόγω πολλαπλών και αδικαιολόγητων απουσιών από τις συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία να εκτελεστούν από τα υπόλοιπα μέλη οι αποφάσεις της περυσινής Γ.Σ. καθώς και οι αποφάσεις του, τα μέλη Γεώργιος Ιερέας Τζώρτζης, Λάμπρος Πίκουλης και Βαρβάρα Τόλη.
  • Καθώς α) Τα αναπληρωματικά μέλη είναι μόνο δύο, μετά την παραίτηση του Μαρμούτα Παναγιώτη σε προηγούμενο Δ.Σ., και υπάρχει αδυναμία αντικατάστασης αυτών που κηρύχτηκαν έκπτωτοι με ισόποσο αριθμό για την ανασύνθεση του Δ.Σ.  β) Το Δ.Σ. αδυνατούσε να εκπληρώσει ικανοποιητικά το ρόλο του για την προώθηση των στόχων της Κίνησης αφού αρκετά μέλη του δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους και δεν λειτουργούσαν με βάση τις αποφάσεις. Ο πρόεδρος της Κίνησης πρότεινε την παραίτηση των εναπομείναντων μελών του Δ.Σ. και την προκήρυξη εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. για τις 12/8/2018. Η πρόταση έγινε δεκτή και σύμφωνα με το Καταστατικό το Δ.Σ. παραμένει στη θέση του μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. Αντίστοιχες επισημάνσεις με τον πρόεδρο έκανε και ο αντιπρόεδρος και καταγράφηκαν αμφότερες στο πρακτικό
  • Αποφασίστηκε η διαμόρφωση του χώρου των γραφείιων της Κίνησης στο Βουτσαρά και η λειτουργία τους κάθε Τετάρτη 6μμ. – 9μ.μ. με σκοπό τη γνωριμία και τη συνεργασία παλιών και νέων μελών, τη διοργάνωση συζητήσεων, προβολών, εκδηλώσεων κλπ.
  • Τέλος και με τις παραπάνω δεδομένες συνθήκες κρίθηκε πως δεν φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμη η τριήμερη εκδήλωση για τις 10-12 /8 στο πάρκο Αγρότισσας και ο πρόεδρος ανέλαβε να διερευνήσει τη δυνατότητα έστω μιας μονοήμερης εκδήλωσης στις 10 ή 11 /8 για την προβολή των περιβαλλοντικών προβλήμάτων της περιοχής μας, αρχίζοντας από τα παλιά με τη συνεχιζόμενη ρύπανση – μόλυνση του Καλαμά, της Τάφρου Λαψίστας και της Παμβώτιδας και προσθέτοντας τις νέες  πολύ σημαντικές απειλές από την έρευνα – εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο κι ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, την εγκατάσταση 5 μονάδων βιοαερίου στη ΒΙΠΕ, το φαραωνικό και καταστροφικό για τον Κασιδιάρη αιολικό πάρκο, για την απουσία προτάσεων και δράσεων για μια ανάπτυξη βασισμένη στη διατήρηση του μοναδικού ηπειρώτικου περιβάλλοντος και την ανάδειξή του στην κινητήρια δύναμη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η Ήπειρος δε γίνεται να σταματήσει αυτό που είναι και να μετατραπεί σε κάτι άλλο που θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για το περιβάλλον και τους κατοίκους της. Όλοι και όλες χρειάζεται να πάρουμε θέση, να ενημερωθούμε, να απαιτήσουμε γενικές συνελεύσεις στα χωριά για τα σημαντικότατα αυτά θέματα που θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη φυσιογνωμία, την παραγωγή, και την υγεία. Ένας ακόμα στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση της Κίνησης ώστε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της.
  • Καλούμε όλα τα παλιά και νέα   μέλη και  φίλους του ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ  να πλαισιώσουν την Κίνηση και να παλέψουν μαζί μας για τους σκοπούς της.

Για το Δ.Σ.

ο Πρόεδρος

 Μίτσης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s