Συνέντευξη του προέδρου της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς στον ΒΗΜΑ TV για Καλαμά, Λυματολάσπη, Θεογέφυρο, Πετρέλαια 12/4/2018

Συνέντευξη του προέδρου της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς στον Παναγιώτη Μπούρχα στον ΒΗΜΑ TV για Καλαμά, Λυματολάσπη, Θεογέφυρο, Πετρέλαια

12 Απριλίου 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s