ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

πανο πετρελαιαΣτην Ήπειρο έπιασαν ήδη δουλειά τα συνεργεία αποψίλωσης δασικών περιοχών όπου θα γίνουν σεισμικές έρευνες και θα εγκατασταθούν γεωτρύπανα.

Στην Ήπειρο υπάρχουν:

-27 περιοχές Natura 2000, 2 Εθνικοί Δρυμοί, 3 Εθνικά Πάρκα, 1 Περιοχή Ramsar, 40 καταφύγια άγριας ζωής, 5 σημαντικοί ποταμοί, η λίμνη των Ιωαννίνων και μια σειρά μικρότερες λίμνες, καθώς και ένας από τους πιο πλούσιους υπόγειους υδροφορείς.

Οι επιπτώσεις της έρευνας αλλά και γενικά της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή μας εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την περιοχή:

-Περιβαλλοντικούς (επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα, ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων κι επιφανειακών νερών και της ατμόσφαιρας)

-Αλλαγών στο τοπίο και στο χώρο (εξέδρες εξόρυξης, δεξαμενές αποθήκευση, δρόμοι, αγωγοί εκατοντάδων χιλιομέτρων) που θα υποβαθμίσουν τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της Ηπείρου.

-υγείας και ποιότητας ζωής

-οικονομικούς (πλήγμα για τις υπάρχουσες παραγωγικές δραστηριότητες γεωργία, κτηνοτροφία, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, μελισσοκομία, διαχείριση δασικών πόρων, τουρισμός).

.Ποιο είναι το συμφέρον της Ηπείρου;

Η εξόρυξή των υδρογονανθράκων  προβάλλεται σαν  στρατηγική οικονομική επιλογή εξόδου από την οικονομική κρίση. Τι γίνεται όμως με το περιβάλλον και τις υπάρχουσες παραγωγικές – οικονομικές δραστηριότητες;

Η εξόρυξη υδρογονανθράκων μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, καμία απαγόρευση -ούτε καν της υδραυλικής ρωγμάτωσης, μη συμβατικής μορφής εξόρυξης με καταστροφικές συνέπειες σε περιοχές που έχει επιχειρηθεί – σε ευαίσθητες ή απειλούμενες περιοχές, εντός και κάτω από λεκάνες απορροής υδάτων, ανθρακωρυχεία, ζώνες προστασίας, ταμιευτήρες πόσιμων υδάτων, σεισμογενή εδάφη ή ρήγματα.

Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων θεωρούμε ότι δεν είναι η συνετή επιλογή και από πλευράς κλιματικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Οι κίνδυνοι για τα υπόγεια νερά, το έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα -με ότι αυτοί συνεπάγονται –  βάζουν ένα ζήτημα: Να εφαρμοστεί η λογική της προστασίας, να προφυλάξουμε αυτό το περιβάλλον που διαθέτουμε. Η εξόρυξη υδρογονανθράκων, οικονομικά και περιβαλλοντικά, είναι επιλογή που στρέφεται προς το παρελθόν και θα υπονομεύσει την όποια διαφορετικού τύπου ανάπτυξη χρειάζεται και μπορεί να πετύχει η Ήπειρος. Είναι γνωστή διεθνώς η επιλογή «αφήστε τα στο έδαφος».

Οι περιοχές που διατηρούν τον φυσικό και πολιτισμικό τους πλούτο έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, και χρειάζεται να αναπτυχθούν αναπτυξιακά προγράμματα που θα βασίζονται στην διαχείριση και την προστασία του πραγματικού πλούτου της περιοχής, που είναι το φυσικό της περιβάλλον κι όχι οι υδρογονάνθρακες. Στην περίπτωση που προκριθεί το δεύτερο αυτό που θα μείνει πίσω μετά το τέλος των εργασιών εξόρυξης σε 25-30 χρόνια το φυσικό περιβάλλον θα χρειαστεί πολλές δεκαετίες για να συνέλθει, οι οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται σήμερα θα έχουν πληγεί με αντίστοιχες συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής.

Όπως άλλωστε προβλέπεται από τη σχετικό Σχέδιο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ),  οποιαδήποτε απόφαση για αυτό το θέμα δεν μπορεί να παρθεί χωρίς την ενημέρωση όλων των δημοτών και χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη τους για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τη ζωή τους.

Αφορά τον τόπο μας και το μέλλον του. Aφορά την προκοπή του ή τη δραματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος με καταστροφικές επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, την υγεία και ποιότητα ζωής, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Καλούμε όλες τις Αδελφότητες, τις Ομοσπονδίες και την ΠΣΕ να προχωρήσουν σε ενημερώσεις και να τοποθετηθούν στο θέμα της εξόρυξης υδρογονανθράκων

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Κίνηση Καθαρός Καλαμάς

Ιανουάριος 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s