Μετρήσεις μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων τάφρου Λαψίστας και Καλαμά

Μετρήσεις μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων τάφρου Λαψίστας και Καλαμά

Τα συμπεράσματα από τις μετρήσεις που έκανε το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής του Π.Ι. για την Τάφρο και τον Καλαμά.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s