Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς   το Σάββατο 17-02-2018

1111111111111111111Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς  σε τακτικό συμβούλιο το  Σάββατο  17-02-2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία της στον Βουτσαρά με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Μετρήσεις της Ιατρικής Σχολής του Π.Ι. στην Τάφρο και τον Καλαμά

2)Ενημέρωση για την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος

3) Έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

4) Προγραμματισμός δράσης

5) Καλοκαιρινή εκδήλωση

6) Οικονομική ενίσχυση

Το Δ.Σ. είναι ανοιχτό για τα μέλη και τους φίλους της Κίνηση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της.

ο Πρόεδρος

Μίτσης Παναγιώτης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s