ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ “ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ”

   ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΟΚΡΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  Σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ κ. Αθανάσιος Τσεκούρας παραβρέθηκε στις εργασίες του 5ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Γέφυρες Ανάπτυξης με την Ήπειρο που διεξάγεται στα Ιωάννινα και κατέθεσε στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο το παρακάτω υπόμνημα με τις προτάσεις της Κίνησης:

                                                          Βουτσαράς 23-10-2017

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ κ. Αθανάσιος Τσεκούρας παραβρέθηκε στις εργασίες του 5ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Γέφυρες Ανάπτυξης με την Ήπειρο που διεξάγεται στα Ιωάννινα και κατέθεσε στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο το παρακάτω υπόμνημα με τις προτάσεις της Κίνησης:

                                     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ   “ΚΑΘΑΡΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΣ”  

 Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως ο ποταμός Καλαμάς αντιμετωπίζει τεράστια μόλυνσης και ρύπανσης των νερών του με ότι αυτό συνεπάγεται για όλες τις χρήσεις του. Το ποτάμι έχει μετατραπεί σε αποδέκτη λυμάτων και αποβλήτων καθώς  και φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων βασικά από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων αλλά κι από τα παρακαλάμια χωριά. Χρόνια αδιαφορίας και μη επίλυσης των προβλημάτων έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που κινδυνεύει να είναι χωρίς επιστροφή. Αυτό δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό και  οικονομικό πρόβλημα. Η Κίνηση “ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ” έχει τις παρακάτω βασικές προτάσεις για τη σωτηρία του ποταμού:

 

  1. Ολοκλήρωση και λειτουργία του Βιολογικού Παρακαλάμου. Να διαπιστωθεί πως όλοι οι δημότες είναι συνδεδεμένοι, να σφραγιστούν οι παράνομες συνδέσεις και να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία του.

 

  1. Αλλαγή τρόπου ποτίσματος από κατάκλιση σε τεχνητή βροχή στον κάμπο του Άνω Καλαμά (Καλπάκι, Παρακάλαμος, Κουκλιοί κ.λ.π.) .Να εξεταστεί η δυνατότητα επιδότησης των αγροτών για την αλλαγή.

 

  1. Εφαρμογή της νομοθεσίας για την υπαγωγή της Τάφρου Λαψίστας στις ευαίσθητες περιοχές όπως προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.

 

4.Ολοκληρωμένο σχέδιο μετρήσεων-αναλύσεων στην Τάφρο  και κατά μήκος του Καλαμά.

 

  1. Συνεχείς έλεγχοι στην είσοδο της Τάφρου σε 24ωρη βάση προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση

 

  1. Έλεγχοι για παράνομες απορρίψεις είτε με αγωγούς είτε με ρίψη απευθείας στην Τάφρο και το χάντακα από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

 

  1. Επέκταση – αναβάθμιση του Βιολογικού Ιωαννίνων καθώς δεν επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες.

 

  1. Δημιουργία νέου Βιολογικού εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και σύνδεση όλων των μονάδων.

 

  1. Άμεση ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

 

  1. Το νερό του Βιολογικού Ιωαννίνων μετά την επεξεργασία και ως καθαρότητας 95% , όπως προβλέπεται, να επιστρέφει στη λίμνη για εμπλουτισμό της, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας.

 

                                                                      για το Δ.Σ.

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                            Μίτσης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s