Πρόσκληση σε Δ.Σ.

Καλουνται τα μέλη του ΔΣ της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς σε. Συνεδρίαση την Πέμπτη 10 -08-2017 και ωρα 21:30. στα γραφεία της Κίνησης με θέματα:
1)Έγκριση Διοικητικού απολογισμού
2)Έγκριση Οικονομικού απολογισμού
ΤΟ ΔΣ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s