Αποφάσεις Δ.Σ. 24/3/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24-03-2017 συνεδρίαση του ΔΣ της ΚινησηςΚαθαρος Καλαμάς.Κατα την συνεδρίαση αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η γνωμοδότηση του δικηγόρου για τροποποιηση του Αρ.7(παρ.1&2) του καταστατικού σχετικά με την εγγραφή Μελών και η πρόταση αυτή να παραπεμφθεί στην ΓΣ.
Επίσης αποφασίστηκε να προχωρήσει η συνεργασια με το Ε.Μ.Π αναφορικά με μετρήσεις που έγιναν και πρόκειται να γινουν με σκοπό την επιστημονική αξιοποίηση τους για το καλό του ποταμού.
Αποφασίστηκε επίσης το θέμα της πραγματοποίησης ημερίδας να συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ.
Τέλος στην ένσταση του κ.Καλογεριδη σχετικά με τον έλεγχο των αναρτήσεων του στην σελίδα της Κίνησης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να ισχύει προηγούμενη απόφαση του ΔΣ για το θέμα αυτό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s