Πρόσκληση σε Δ.Σ.

Καλουνται τα μέλη του ΔΣ της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 24_03_2017 & ωρα 19:00 στα γραφεία της, στον Βουτσαρά με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:.
1)Συζήτηση για την προτεινόμενη συνεργασία με τους Δήμους και έγκριση της γνωμοδότησης του δικηγόρου για τον τρόπο αυτής.
2)Συνεργασία με το Ε.Μ.Π
3)Προγραμματισμός ημερίδας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s