Πρόσκληση σε Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς
σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 22-12-2016 και ώρα
19:30μμ στο γραφείο της Κίνησης στον Βουτσαρά με
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1] Αποτελέσματα συνάντησης με τους Δημάρχους των Παρα-
καλάμιων Δήμων.
2]Ανάκληση προηγούμενης απόφασης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
πατ.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s