Αποφάσεις Δ.Σ. 26/11/2016

Κατά την τελευταία συνεδρίασή του το ΔΣ της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς προχώρησε στην αντικατάσταση των μελών που έθεσαν τις παραιτήσεις τους προς το ΔΣ.
Στην θέση του  κυρίου Ντίνου Ι. τοποθετείται το αναπληρωματικό μέλος κ.Σταύρου Γεώργιος ,ο οποίος αναλαμβάνει και την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα.Μειοψήφισε ο κ. Καλογερίδης.
Στην θέση του κ.Μίτση Παν. οποίος έθεσε την παραίτησή του ηλεκτρονικά προς το ΔΣ και η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή τοποθετείται το αναπληρωματικό μέλος κ.Τάσσης Μιχ.
Επίσης στην θέση του Ειδικού Γραμματέα τοποθετείται το μέλος του ΔΣ κ. Χαλιάσος Στ.
Ακόμα εγκρίθηκαν τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα του κ.Παπαδημητρίου Ιωαννη ,ο οποίος εκπροσώπησε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις του Νομού [συνεισφορά μας 50 ΕΥΡΩ]
Διαχειριστής της ιστοσελίδας της Κίνησης ορίζεται ο κ.Σταύρου Γ.
Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν ραντεβού και να γίνουν επισκέψεις στις έδρες των Παρακαλάμιων Δήμων έτσι ώστε να προωθήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τις μετρήσεις  που πρέπει να γίνουν στα όρια των ,όσο και να προχωρήσουμε τις αποφάσεις της ΓΣ αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη της Παρακαλάμιας περιοχής από τις πηγές εως και τις εκβολές του ΚΑΛΑΜΑ.

Η Παραίτηση του κ. Μίτση

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το Δ.Σ.
Πέρασαν ήδη τρεις μήνες από τη Γενική Συνέλευση της Κίνησης. Παρά τις αποφάσεις της για το νέο πρόγραμμα δράσης της Κίνησης μετά την καταψήφιση του απολογισμού που παρουσίασε η πλειοψηφία του Δ.Σ. και τις παραινέσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. για ομοψυχία και καλύτερη συνεργασία ώστε να προχωρήσει επιτέλους η Κίνηση σε ουσιαστικά βήματα σχετικά με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ποταμός Καλαμάς, η κατάσταση όχι μόνο δε βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει.
Συγκεκριμένα:
Για δέκα μέρες μετά τη Γενική Συνέλευση – και παρά τις σχετικές δεσμεύσεις – δεν έγινε καμία κίνηση για συνεδρίαση του Δ.Σ. όπου θα μετείχαν και μέλη που είχαν δηλώσει τη διάθεση να στελεχώσουν τις επιτροπές που είχε αποφασιστεί από τη Συνέλευση να δημιουργηθούν με αποτέλεσμα μετά το τέλος των διακοπών να επιστρέψουν στους τόπους διαμονής τους άπρακτα και χωρίς καμιά ενημέρωση. Οι πάγιες πρακτικές αδράνειας και αδιαφορίας του Προέδρου και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. στο μεγαλείο τους παρά την κατακραυγή τους από τα μέλη στη Συνέλευση.
Μετά την επιστροφή μου στην Αθήνα το Σεπτέμβριο πληροφορούμαι για συνεδρίαση του Δ.Σ. που σαν θέμα του έχει – αν είναι δυνατόν – την “επικαιροποίηση” των αποφάσεών της Γ.Σ. και την αλλαγή διαχειριστή στη σελίδα της Κίνησης. Αξιοπρόσεκτο πως ημέρα για Δ.Σ. ορίζεται Παρασκευή ώστε να μην μπορώ να μετέχω. Ακολουθεί η διαγραφή μου από συνδιαχειριστής της σελίδας, θέση που παίρνει μέλος που δεν είναι στο Δ.Σ. Ακόμα παραπέρα διαγράφομαι και από μέλος της ομάδας στο fb ώστε να μην μπορώ να ενημερώνομαι για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και βέβαια ούτε καν να σχολιάσω το τι γίνεται. Το δούλεμα συνεχίζεται χωρίς συστολές από όσους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις αποφάσεις της Γ.Σ. και αυθαιρετούν με διαγραφές..
Τα ίδια επαναλαμβάνονται και τον Οκτώβριο όπου θέμα είναι η “συζήτηση” για δημιουργία των επιτροπών για την οποία κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν ειδοποιείται -πλην ενός που κάνει και την εισήγηση αφού οι ίδιοι δεν είναι ούτε ικανοί ούτε και θέλουν απ’ ότι φαίνεται να κάνουν.
Φτάνουμε και στο Δεκέμβριο όπου ενώ περιμένει κανείς έστω μια συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η αναδιάρθρωση του Δ.Σ., η αναδιάρθρωση του Δ.Σ, η αντικατάσταση μέλους που παραιτήθηκε (Ντίνος Ιωάννης που κατήγγειλε τη λειτουργία του Δ.Σ.) και ο προγραμματισμός επισκέψεων στους Παρακαλάμιους δήμους. Για δημιουργία επιτροπών ούτε λέξη. Εννοείται πως και πάλι δεν ενημερώθηκα.
Όλα τα παραπάνω, αλλά και τα περσινά που καταγγέλθηκαν στη Γ.Σ. δείχνουν πως ο δρόμος που ακολουθεί η Κίνηση δεν συνάδει με τους σκοπούς και το Καταστατικό της που παραβιάζεται διαρκώς. Ακόμα η πλήρης αδιαφορία για ενημέρωση και ουσιαστικά ο αποκλεισμός μου από τις διαδικασίες του Δ.Σ. δείχνει πως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η φίμωση όσων καταγγέλλουν τις πρακτικές τους κι όχι η εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. για τις οποίες δεσμεύονται. Μετά από αυτά σας ενημερώνω πως δεν δέχομαι να συνεργήσω στο ξεπούλημα του Καλαμά και παραιτούμαι από τη θέση μου στο Δ.Σ.
Ελπίζω η Κίνηση να βρει το δρόμο της και να προχωρήσει την υπόθεση του Καλαμά.
Μίτσης Παναγιώτης
ΥΓ. Παρακαλώ η επιστολή παραίτησής μου να γίνει δεκτή ηλεκτρονικά, καθώς σοβαροί λόγοι δεν επιτρέπουν την προσωπική μου παρουσία και παράδοσή της. Επίσης να γραφτεί στα πρακτικά και να δημοσιευτεί στη σελίδα της Κίνησης στο fb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s