Πρόσκληση σε Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς,
σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο 26-11-2016 και ώρα
19.00, στα γραφεία της στον Βουτσαρά με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα παρακάτω
1]Αντικατάσταση μέλους μετά από παραίτηση
2] Αναδιάρθρωση ΔΣ
3] Προγραμματισμός επισκέψεων στους Παρακαλάμιους Δήμους
Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πατ,ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s