Αποφάσεις Δ.Σ. 07/10/2016

Το Δ.Σ της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς κατά την τελευταία συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 07/10/2016 κάλεσε και παραβρέθηκε τον κ.Παπαγγέλη Μιχ. ο οποίος μας έκανε μία παρουσίαση του πλάνου πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί το Δ.Σ
της κίνησης το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν στην Γεν. Συνέλευση της 21/08/2016.

Πάνω στην βάση αυτή μας πρότεινε ανθρώπους που έχουν την θέληση και την επιστημονική κατάρτιση να βοηθήσουν το συγκεκριμένο πλάνο.
Του ανατέθηκε η περαιτέρω διερεύνηση για τα πρόσωπα αυτά που μπορουν να στηρίξουν το πλάνο, έτσι ώστε στο επόμενο συμβούλιο να είμαστε έτοιμοι με ονόματα πλέον ,να γίνει η κατανομή τους στις επιτροπές για την άμεση έναρξη υλοποίησης των δεσμεύσεων,
Η προταση υπερψηφίστηκε με ψήφους 5-1,Μειοψήφισε ο κ.Ντινος Ι.
Επίσης η Κίνηση με αφορμή την ψήφιση από την Βουλή την ιδιωτικοποίηση των νερών ,καταγγέλει την συγκεκριμένη ενέργεια τονίζοντας ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι κοινό αγαθό και πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του πληθυσμού και όχι να
γίνεται βορά στα χέρια των ιδιωτών.
Στο τέλος της συνεδρίασης και αφού πήρε θέση στα θέματα της
Η,Δ το μέλοσ του Δ.Σ Ντίνος Ι .έθεσε προς το σώμα την γραπτή παραίτησή του.

 Η παραίτηση του κ. Ντίνου Ι. από το Δ.Σ την Πανελλήνια Κίνηση Ενεργών Πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη “Καθαρός Καλαμάς” η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δ.Σ. εδώ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s