Αποφάσεις Γ.Σ. 21/8/2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21/08 η ετήσια Γενική Συνέλευση της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς. Μέσα από μια διαδικασία από όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις, τα μέλη της Κίνησης που πήραν το λόγο έθεσαν στο σώμα προβληματισμούς παρατηρήσεις και προτάσεις που θα βοηθήσουν το Δ. Σ. να προχωρήσει μπροστά μακριά από μεμψιμοιρίες και αντιπαλότητες έτσι ώστε να προωθήσει λύσεις τόσο για την βελτίωση των νερών του Καλαμά όσο και γενικότερα για την ανάδειξη της παρακαλάμιας ζώνης. Οι προτάσεις οι οποίες κωδικοποιήθηκαν από το προεδρείο είναι οι ακόλουθες:

1) Κοινή δράση για μελέτη οριοθέτηση – χαρτογράφηση για το ποτάμι, μονοπάτια μοναστήρια, τουριστικές δράσεις. Ορισμός επιστημονικής επιτροπής.

2) Σύγκληση επιτροπής δράσης για τις μετρήσεις, αλλαγή ποτίσματος, υπογραφές για την Ε. Ε. και συνεχή δράση, παρεμβάσεις, καταγγελίες προς τον εισαγγελέα περιβάλλοντος.

3) Master plan οικονομικού μοντέλου διαχείρισης και σύμπραξη με ομοσπονδίες και αδελφότητες. Οικονομική Επιτροπή. Κατά την διάρκεια της συνέλευσης τέθηκε σε ψηφοφορία ο απολογισμός του Δ. Σ. ο οποίος καταψηφίστηκε. Επίσης καταψηφίστηκε και η πρόταση μομφής προς το Δ. Σ. που κατέθεσε το μέλος της Κίνησης και του Δ. Σ. Μίτσης Παν. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. είναι δεσμευτικές για το Δ. Σ. και καλούμαστε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, με υπευθυνότητα και περίσκεψη για το καλό του ΚΑΛΑΜΑ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s