Συνεδρίαση Δ.Σ. την Πέμπτη 14/7/2016

Πρόσκληση

Την Πέμπτη στις 14 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 11η π.μ. θα συνεδριάσει το Δ. Σ. της Κίνησης ”Καθαρός Καλαμάς” στα γραφεία της Κίνησης στο Βουτσαρά Ιωαννίνων με θέματα:

1) Ενημέρωση για τις επισκέψεις αντιπροσωπείας της Κίνησης σε φορείς (Περιφέρεια, Βιολογικό.)

2) Προγραμματισμός σύσκεψης με τις παρατάξεις του Δήμου Ζίτσας για δέσμευση σε θέματα αναφορικά με τον Καλαμά (καλή λειτουργεία του βιολογικού και αναβάθμισή του.)

3) Ορισμός ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

4) Διάφορα.

Υπενθυμίζουμε πως όπως κάθε φορά η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για τα μέλη και τους φίλους της Κίνησης που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s