Αποφάσεις Δ.Σ. 3-5-2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

‘’ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ’’

ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ 12-5-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην συνεδρίαση του Δ/Σ της Κίνησης που πραγματοποιήθηκε στις 3-5-2016 αποφασίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του

η άρση λειτουργίας της σελίδας της Κίνησης στο fb. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ύστερα από την διαπίστωση ότι η λειτουργία της σελίδας μόνο βοήθεια δεν προσέφερε στους σκοπούς μας, αντιθέτως δημιουργούσε εσωτερικά προβλήματα και έριδες στα μέλη του Δ.Σ. Κατά την συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και με βάση τις τοποθετήσεις τους διαμορφώθηκε η παραπάνω απόφαση. Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη το αποτέλεσμα ήταν έξη (6) υπέρ και τρεις (3) κατά της διακοπής λειτουργίας της σελίδας. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν και πήραν το λόγο και μέλη – φίλοι της Κίνησης οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους έδωσαν ιδέες για νέες πρωτοβουλίες και δράσεις στην Κίνηση για το εγγύς μέλλον.

Ο Πρόεδρος                                                                                         O Γεν. Γραμματέας

π. Γεώργιος Τζώρτζης                                                                       Παναγιώτης Μαρμούτας

 

Απαντητικές επιστολές

Λάβαμε και δημοσιεύουμε τις παρακάτω απαντητικές επιστολές ως απάντηση σε επιστολές που είχαμε αποστείλει:

αααααααααααααααααααααααααααααααααααα

βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ

210

213

211

214

212

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s