Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Ποταμό Καλαμά μελετώντας τα βακτήρια κατά μήκος της ροής του;

Από την κα. Μεζίτη Αλέξάνδρα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με τελευταίες μετρήσεις στον Καλαμά και αναμένουμε και την ανακοίνωση του σχετικού πορίσματος που θα δημοσιοποιηθεί προσεχώς από το Τμήμα.

1α

2α

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s