ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 3/10/2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ
katharoskalamas.wordpress.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της Κίνησης το Σάββατο 3/10/2015 και μετά από διεξοδική και γόνιμη συζήτηση για τα προβλήματα του πολύπαθου Καλαμά και τον προγραμματισμό των δράσεων της Κίνησης το επόμενο διάστημα αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η ανάγκη για μια «επανεκκίνηση» της Κίνησης ώστε να γνωστοποιηθούν ευρύτερα οι σκοποί της και να κινητοποιηθούν οι πολίτες απαιτώντας λύση στα χρόνια προβλήματα που έχουν φέρει το ποτάμι σε πολύ κακή περιβαλλοντικά -ωστόσο ακόμα αντιστρέψιμη- κατάσταση με επιπτώσεις γενικότερα στο περιβάλλον, τους κατοίκους που έχουν απομείνει και την ανάπτυξη της περιοχής. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσει μια διακήρυξη της Κίνησης και θα οργανωθεί συλλογή υπογραφών σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.
2. Δημιουργία επίσημου διαδικτυακού τόπου της Κίνησης (katharoskalamas.wordpress.com) για την πληροφόρηση των μελών και φίλων για τις δράσεις της Κίνησης και διατήρηση της σελίδας της στο facebook για κοινοποίηση και σχολιασμό από τους φίλους στα πλαίσια των σκοπών της.
3. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και γενικότερα επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς που μπορεί να βοηθήσουν με μετρήσεις για τη μόλυνση και ρύπανση των νερών του Καλαμά, αναλύσεις μετρήσεων και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
4. Η ανάγκη εξεύρεσης και συνεργασίας με νομικούς που θα παρίστανται, θα βοηθούν και θα συμβουλεύουν την Κίνηση στις νομικές ενέργειες που πρόκειται να προχωρήσει.
5. Η αποστολή εγγράφου στην Περιφέρεια Ηπείρου (Δ/νση Υδάτων) όπου
α) Θα ζητείται η κοινοποίηση των προτάσεων των αρμοδίων επιτροπών σχετικά με την ρύπανση-μόλυνση του Καλαμά
β) Θα ζητείται η γνωστοποίηση των ενεργειών που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
γ) Θα ζητείται απάντηση για τον έλεγχο των αγωγών από τη βιομηχανική ζώνη στην τάφρο της Λαψίστας.
6. Η αποστολή εγγράφου στο Δήμο Πωγωνίου σχετικά με την πορεία των έργων του βιολογικού σταθμού Παρακαλάμου
7. Η αποστολή εγγράφου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σχετικά με την κατασκευή-επιδιόρθωση της ιχθυόσκαλας στο φράγμα του Ράγιου για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ψαριών και των χελιών στο ποτάμι στα πλαίσια της διατήρησης της ιχθυοπανίδας του και τη βοήθεια που προσφέρει και στον αυτοκαθαρισμό του ποταμού.
8.Η αποστολή γραμμάτων στα σχολεία των Δήμων Πωγωνίου, Ζίτσας και Φιλιατών με αίτημα την επίσκεψη μελών του Δ.Σ. στα σχολεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα προβλήματα του ποταμού
9. Η επικαιροποίηση των ενεργών μελών της Κίνησης για το 2015 και η απεύθυνση σε παλαιά μη ενεργά πλέον μέλη να πλαισιώσουν την Κίνηση
10. Η δρομολόγηση μιας ημερίδας με θέμα τα προβλήματα και τις λύσεις που απαιτούνται καθώς και τις απαντήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών σχετικά με τα μέτρα που έχουν παρθεί ή τις παραλείψεις εφαρμογής μέτρων

Βουτσαράς5/10/2015
Το Δ.Σ. της Κίνησης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s