ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ – επίσκεψη-έρευνα του ΠΑΚΟΕ στις 20-24 Οκτωβρίου 2011

Τι έδειξε η δεύτερη επίσκεψη-έρευνα του ΠΑΚΟΕ στις 20-24 Οκτωβρίου 2011

http://content.yudu.com/Library/A1vhlt/2012/resources/16.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s