ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  1. «Η συμβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών» (Φιλιάτες, 7-7-2018)  Σύστημα παρακολούθησης  της ποιότητας υδάτων του ποταμού Καλαμά , Στάθης Αβραμιώτης 
  2. Το με αρ. πρωτ. 1/8-1-2018 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Mελέτη μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων Τάφρου Λαψίστας και του ποταμού Καλαμά
  3.  Η από 2-5-2017 μηνυτήρια αναφορά του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Ζίτσας
  4. Η από 31-5-2017 μήνυση του σωματείου «ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
  5. Η με αρ. πρ. 174984/9-11-2017 (ΑΔΑ 60Ε30Ρ1Γ-ΖΣ1 ΠΙ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  6. Η με αρ. 120/15-3-2017 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
  7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 19876/531/11-3-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου
  8. Η από 21-2-2018 μηνυτήρια αναφορά του σωματείου μας προς τον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων
  9. To Καταστατικό της Κίνησης
  10. Πράξη συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου