ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. «Η συμβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών» (Φιλιάτες, 7-7-2018)  Σύστημα παρακολούθησης  της ποιότητας υδάτων του ποταμού Καλαμά , Στάθης Αβραμιώτης 
 2. Το με αρ. πρωτ. 1/8-1-2018 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Mελέτη μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων Τάφρου Λαψίστας και του ποταμού Καλαμά
 3.  Η από 2-5-2017 μηνυτήρια αναφορά του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Ζίτσας
 4. Η από 31-5-2017 μήνυση του σωματείου «ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 5. Η με αρ. πρ. 174984/9-11-2017 (ΑΔΑ 60Ε30Ρ1Γ-ΖΣ1 ΠΙ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 6. Η με αρ. 120/15-3-2017 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
 7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 19876/531/11-3-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου
 8. Η από 21-2-2018 μηνυτήρια αναφορά του σωματείου μας προς τον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων
 9. To Καταστατικό της Κίνησης
 10. Πράξη συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
 11. Αναφορά Κίνησης Καθαρός Καλαμάς ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑστην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος