ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΙ – ΣΜΠΕ -ΠΣΔ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

03.10.2014 – Σύμβαση Παραχώρησης Ιωαννίνων 2014 : Ν. 4300/2014 (ΦΕΚ Α΄222/03.10.2014)

ΥΑ Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Ιωάννινα:
Αρχείο 1(κείμενο)       Αρχείο 2 (χάρτες)