Δ.Σ.

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου  Φεβρουάριος 2018

Πρόεδρος: Μίτσης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Τσεκούρας Αθανάσιος
Γραμματέας: Τόλη Βαρβάρα
Ταμίας: Τάσσης Μιχάλης
Οργανωτικός Γραμματέας: Σταύρου Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Στεργίου Κωνσταντίνος
Μέλη: Πίκουλης Λάμπρος, Τζώρτζης Ιερέας Γεώργιος,
Μπαλάφα Αικατερίνη

Αναπληρωματικά μέλη: Σταύρου Άγγελος,  Χαλιάσος Σταύρος


Διοικητικό Συμβούλιο 2017

Πρόεδρος: Μίτσης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Τσεκούρας Αθανάσιος
Γραμματέας: Μπαλάφα Αικατερίνη
Ταμίας: Τάσσης Μιχάλης
Οργανωτικός Γραμματέας: Σταύρου Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Στεργίου Κωνσταντίνος
Μέλη: Πίκουλης Λάμπρος, Τζώρτζης Ιερέας Γεώργιος,
Τόλη Βαρβάρα

Αναπληρωματικά μέλη: Σταύρου Άγγελος, Μαρμούτας Παναγιώτης, Χαλιάσος Σταύρος

____________________________________________________________________________________________

Διοικητικό Συμβούλιο 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ π. Γεώργιος Τζώρτζης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Λάμπρος Πίκουλης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. Παναγιώτης Μαρμούτας
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ .Παναγιώτης Μίτσης
ΤΑΜΕΙΑΣ κ. Κατερίνα Μπαλάφα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Ιωάννης Ντίνος
ΜΕΛΗ
κ. Χαράλαμπος Καλογερίδης
κ. Αθηνά Ζάγκα – Σούκα
κ. Σταύρος Χαλιάσος